Voorbeelden van geschikte middelen en methoden die vorm kunnen geven aan het communicatie- en interactieproces (bestemd voor alle Vrij en Sociaal Nederland event projecten).

Interactie podium gastsprekers:

 • vraagronden;
 • interviewpanels;
 • reactiepanels;
 • business team
 • forumdiscussies (ook online: teleforum);
 • waarnemingsteams;
 • lege stoel op podium (ten behoeve van bezoekers met sterke drang om te reageren);
 • stemmachine (interactie met gehele zaal);
 • online-sessies
 • chatten met podiumgastsprekers via het web

Interactie gastspreker en VIP-gasten onderling:

 • zoomgroepen;
 • discussie;
 • metaplanmethode;

informatief (voor, tijdens en na conferentie);

 • synectics;
 • brainstorming en andere creativiteitstechnieken;
 • binnen-/buitencirkel;
 • twee-/drietallen;
 • incidentmethode;
 • pro-/contraspel;
 • kortgedingprocedure;
 • simulatiespel.

Dynamiserende presentatietechnieken:

 • demonstraties;
 • toneel, improvisatie, hoorspel, rollenspel;
 • warming-ups;
 • film, video, wide screen-projecties;
 • sprekers met visuals;
 • videoportretten;
 • online tools via web en mobieltje.

Betrokkenen bij Vrij en Sociaal Nederland event

Inschakeling bij voorbereiding:

– (interne) bijeenkomst, eventcommissie;

– organisatiebureau van congrescentrum;

— extern conferentieadviseur .

Organisatie Vrij en Sociaal Nederland

Inschakeling specialisten bij voorbereiding en tijdens/na het Vrij en Sociaal Nederland:

 • trainers: programmering en groepsdynamische methoden met het oog op interactie- en communicatieprocessen, inzet van gastsprekers, gespreks- en discussieleiders;
 • organisatieadviseurs: strategische en veranderkundige aspecten;
 • voorlichters/pr-adviseurs: promotionele, publicitaire en massacommunicatieve aspecten;
 • webdesigners en webmaster: ontwikkeling en Vrij en Sociaal Nederland website en beheer daarvan;
 • taalwetenschappers/journalisten: vertalingen, copywriting van voorinformatie en verslaglegging, training van optreden in het openbaar;
 • uitgevers: productie, grafische vormgeving van schriftelijk conferentiemateriaal, taalvraagstukken, marktonderzoek, uitgeven van het Vrij en Sociaal Nederland handboek;
 • marketingdeskundigen: marketing van het symposium, markt-/behoefteonderzoek, promotie-uitingen, mediaplanning voor verscheidene promotionele activiteiten;
 • kunstenaars: entertainment, tentoonstelling, verbeelding of dynamisering conferentie ­thema(’s);
 • automatiseringsdeskundigen: simulaties, teleprinting, tekstverwerking, database, feedback-informatie;
 • audiovisuele deskundigen: samenstelling van geprefabriceerde dia-/film-/videoprogramma’s, opname/bediening tijdens conferentie, montage videologboek.

Inschakeling van functionarissen met een specifieke taak tijdens het Vrij en Sociaal Nederland:

 • dagvoorzitter/gastheer symposium;
 • inleiders/gastsprekers;
 • rapporteurs;
 • gespreksleiders;
 • discussieleiders;
 • stemcommissie;
 • discussieforum;
 • artiesten;
 • tolken;
 • hostesses;
 • regelploeg;
 • technisch medewerkers;
 • fotografen.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go Top