Stel een Vrij en Sociaal Nederland Event facilitair plan op

Deze stap valt uiteen in drie onderdelen:

Locatieplan, met als vragen: Voor welke locatie is definitief gekozen en waarom? Hoe moet de locatie worden ingedeeld en ingericht? Hoe kunnen alle praktische zaken met betrekking tot de locatie worden beschreven (denk bijv. mogelijkheden, aan brandweereisen, stroomvoorziening, internetverbinding)? En moet huisvesting voor gastsprekers en/of VSN managementteam worden gereserveerd?

Let op: De eerder genomen optie op de locatie moet nu omgezet worden in een definitieve reservering.

Daarbij zullen dan ook de definitieve facilitaire eisen met betrekking tot de locatie moeten worden vastgesteld. Dergelijke belangrijke besluiten gaan in overleg en pas na een mailing/uitnodigins pilot.

Facilitair plan, met de vraag: Hoe kunnen de noodzakelijke facilitaire voorzieningen worden beschreven (bijvoorbeeld audiovisuele en computerapparatuur) en hoe zijn deze te verkrijgen (maak een verwervingslijst met prijs en voorwaarden)?;

Juridisch plan of vergunningenplan, met als vraag: Welke vergunningen/goedkeuringen/te verwerven rechten (denk aan auteursrechten) en andere juridische stappen zijn noodzakelijk en hoe wordt een en ander aangepakt? Deze geheel afgestemd op de huidig geldende RIVM/overheids maatregelen.

Share
Go Top