augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN marketing-/communicatietraject

Ontwikkelen van plannen voor het Vrij en Sociaal Nederland marketing-/communicatietraject In de voorbereidingsfase moet ook de (marketing)communicatiestrategie die je in de initiatieffase hebt geformuleerd, worden uitgewerkt in een promotie en marketingplan, een businessfondsplan, en communicatieplan. Deze plannen zijn meestal een integraal onderdeel …

augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

groepsdynamische en didactische werkvormen

Ontwikkel groepsdynamische en didactische werkvormen voor het Give It Forward Symposium. Ontwerp werkvormen en spelregels die problemen als gevolg van heersende belangen en doelstellingen ondervangen. Daarbij is van belang: – werkvormen te hanteren die de bezoekers aanzetten tot actieve participatie en verantwoordelijkheid voor verloop en uitko …

augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Huidige (event)situatie VIP-gasten.

Bekend is de tegenstelling die wordt gevormd door de verschillen tussen de ideale situatie uit het VSN event en de huidige thuissituatie die lang niet altijd ideaal is. Hoe kan de event – projectleider een eventgemeenschap creëren die de VIP-gast steunt in het omgaan daarmee? De Vrij en Sociaal Nederland event projectleider ziet zichzelf daarbi …

augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN Promotie en Marketingplan

Het Vrij en Sociaal Nederland marketingplan is uiteraard niet aan de orde bij events die bedoeld zijn voor de business (marktprojecten). Bij een VSN event op uitnodiging hanteren wij een andere strategie. Een onderdeel van het marketingplan is de marketingmix. De term ‘marketingmix’ wordt gebruikt om de instrumenten en methoden te beschrijven die kunn …

augustus 7, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN Event facilitair plan

Stel een Vrij en Sociaal Nederland Event facilitair plan op Deze stap valt uiteen in drie onderdelen: Locatieplan, met als vragen: Voor welke locatie is definitief gekozen en waarom? Hoe moet de locatie worden ingedeeld en ingericht? Hoe kunnen alle praktische zaken met betrekking tot de locatie worden beschreven (denk bijv. mogelijkheden, aan brandw …

augustus 7, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Het VSN programmerings-ontwerp

Vertalen van het programmerings-ontwerp naar productie-informatie. Uitwerken en eventueel testen in een pilot (stap 14a) Werk een testplan uit. Denk vervolgens na of het zinvol en mogelijk is om vooraf opkomst en mogelijke interesse in het Vrij en Sociaal Nederland Event project vooraf te testen op de haalbaarheid. Denk met betrekking tot het uitwerk …

januari 25, 2017Vrij en Sociaal Nederland

Uitvoeringsfase VSN project.

Aan het begin van de uitvoeringsfase moet een briefing worden georganiseerd voor iedereen die bij de opbouw en het functioneren van de conferentie betrokken is, maar ook voor leveranciers (techniek, cateraar, standbouw, hostesses enzovoort). Tijdens de uitvoeringsfase, vooral gedurende de opbouw, worden grote financiële verplichtingen aangegaan en k …

januari 25, 2017Vrij en Sociaal Nederland

Vrij en Sociaal Nederland Projectevaluatie

Evalueer het Vrij en Sociaal Nederland project, inclusief de syllabus, website enzovoort (projectresultaat) en het projectproces van idee tot realisatie en stel een evaluatieverslag op. Bij de eindevaluatie van het VSN event kunnen onder andere de volgende vragen worden gesteld: Is de doelgroep bereikt en is deze tevreden? Heeft het event gefunction …

januari 25, 2017Vrij en Sociaal Nederland

Groepsdynamische & didactische werkvormen

Voorbeelden van geschikte middelen en methoden die vorm kunnen geven aan het communicatie- en interactieproces (bestemd voor alle Vrij en Sociaal Nederland event projecten). Interactie podium gastsprekers: vraagronden; interviewpanels; reactiepanels; business team forumdiscussies (ook online: teleforum); waarnemingsteams; lege stoel op podium (ten behoeve …

Go Top