augustus 10, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Vrij en Sociaal Nederland Events

Bijna dagelijks ontvangt een persoon via mails, apps, brieven, vooraankondigingen en advertenties uitnodigingen om zich in te schrijven voor leerzame politieke events, bijeenkomsten, congressen, themadagen, seminars of workshops. Belangrijke gasten uit het bedrijfsleven ontvangen persoonlijke uitnodigingen. Bij het ontwerpen van het eerste VSN event/ …

augustus 9, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Het VSN ontwikkelingsproces

Het stappenplan voor het ontwikkelingsproces van het Vrij en Sociaal Nederland event gaat uit van vijf fasen: In het onderstaande stappenplan zijn per fase de activiteiten opgenomen die uitgevoerd moeten worden om de het Vrij en Sociaal Nederland event op een projectmatige manier te realiseren. In het onderstaande stappenplan zijn per fase de activite …

augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Het draaiboek voor de afbouw

Bouw het Vrij en Sociaal Nederland project af volgens het draaiboek voor de afbouw. Het gaat hier om de uren en dagen direct na afloop van het event. Dan wordt alles op de event locatie afgebroken, gedemonteerd, afgevoerd en opgeruimd. Dit gebeurt volgens het draaiboek voor de afbouw van het Vrij en Sociaal Nederland event, waarin onder andere activ …

augustus 7, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN Event uitvoeringsplanning

In deze stap gaat het om het opzetten van de uitvoerings-planning ten behoeve van het team die het VSN event gaat opbouwen en uitvoeren. In deze planning worden alle activiteiten opgenomen die tijdens de uitvoeringsfase (met de drie subfasen) moeten worden verricht. Afhankelijk van het traject dat gepland moet worden, zal deze planning de vorm hebb …

augustus 7, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Kwaliteit Vrij en Sociaal Nederland event

Beschrijf de bewaking van de kwaliteit van het Vrij en Sociaal Nederland event project dat in ontwikkeling is Hier gaat het om de vragen: Hoe verloopt het proces van kwaliteitsbewaking aan de hand van de kwaliteitscriteria die in het projectvoorstel zijn vastgelegd? Moet er nog een bijstelling plaatsvinden ten behoeve van de volgende fase (uitwerk …

augustus 7, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN Actieplan marketing-/communicatietraject

In deze actieplannen worden alle relevante activiteiten in een soort draaiboek opgenomen. Als voorbeeld kan worden gekeken naar het format voor een communicatieactieplan, dat in hoofdstuk 6 is weergegeven. Bij events met een langere voorbereidingstijd is het vroeg genoeg de uitvoering van actieplannen pas in de uitwerkingsfase ter hand te nemen. Ma …

juli 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN Persontvangsten en VIP service.

Organiseer de persontvangsten en de VIP service. Bij de opening of aan het begin van het VSN event is waarschijnlijk in het communicatieplan een persontvangst gepland (met onder meer uitdelen persmap op vertoon van perskaart, pers laten tekenen op lijst). Zorg er nu voor dat deze ontvangst vooral bij deze gasten vlekkeloos verloopt. Bij het livepro …

Go Top